Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację projektu?

Szkolenie zostało opracowane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA na zlecenie FED. Szkolenie opracowane jest z myślą o grantobiorcach programu RITA - Przemiany w regionie, jednak zawiera uniwersalne treści, przydatne również grantobiorcom innych programów.

Prawo autorskie i publikowanie utworów w internecie

Pierwsze dwie części kursu opracowane zostały na podstawie kursu Akademii Orange (dostępnego tu). Ostatnia część, inspirowana kursem AO, została stworzona na potrzeby grantobiorców programów FED. Materiał jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

System sprawozdawczy online

Kurs a właściwie film instruktażowy, pokazuje jak korzystać z systemu sprawozdawczego w generatorze formularze.fed.org.pl

Навчання управління проектами в НГО

Курс опрацьований  ГОЖОО "Воскресіння" (м. Бердичів, Україна) та БФ "Добра Воля" (м. Краків. Польща) в рамках проекту "Соціальна підтримка жінок і дітей, які постраждали в наслідок військового конфлікту в Україні", який співфінансується Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні».