Help with Search courses

Swatka polsko-ukraińska 2021 | Сватка польсько-українська 2021

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli i nauczycielek z Polski i z Ukrainy, którzy chcą nawiązać współpracę międzynarodową. Курс передбачений для вчителів та вчительок з Польщі і України, які хочуть розвинути міжнародну співпрацю у своїй школі.

Swatka polsko-ukraińska | Сватка польсько-українська

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli i nauczycielek z Polski i z Ukrainy, którzy chcą nawiązać współpracę międzynarodową. Курс передбачений для вчителів та вчительок з Польщі і України, які хочуть розвинути міжнародну співпрацю у своїй школі.