O platformie

Civicportal.education to platforma e-learningowa, którą Fundacja Edukacja dla Demokracji prowadzi od 2011 roku w ramach programu RITA - Przemiany w regionie. Platforma działa przy stronie Civicportal.org - portalu współpracy międzynarodowej i jest miejscem, w którym odbywają się kursy e–learningowe FED-u i jego zagranicznych partnerów.

Kursy stanowią uzupełnienie a niekiedy zamiennik oferty szkoleń stacjonarnych. Każdorazowo precyzyjnie określamy grupę docelową naszych kursów (najczęściej są to przedstawiciele NGO albo nauczyciele), by jak najlepiej dostosować ofertę szkolenia do uczestników.

Na platformie realizujemy kursy moderowane, poświęcone wybranym tematom, w tym edukacji globalnej – te szkolenia odbywają się regularnie od kilku lat. Platforma służy także naszym partnerom z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, którzy realizując swoje projekty uzupełniają je o komponent e-learningowy.

Grantobiorcom naszych programów udostępniamy kursów niemoderowane, pomagające rozumieć kwestie praw autorskich i otwartych licencji, przygotować ewaluację projektu czy sprawozdanie z jego realizacji.

Informacje na temat aktualnych naborów znajdują się na stronie głównej platformy.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 września 2017, 16:08